ПОСТАНОВА КМУ №16 від 11 січня 2012 р. "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в уст

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 січня 2012 р. № 16
Київ
Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 868 від 19.09.2012}
№ 706 від 04.09.2013}

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, що додається.


Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2012 р. № 16
ПОРЯДОК
зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Цей Порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - декларація) осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та відомостей щодо відкриття такими особами валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - валютний рахунок).

2. Декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.
Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування разом з іншими документами щодо проведення спеціальної перевірки стосовно таких осіб.

3. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.
{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 706 від 04.09.2013}

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідні юридичні особи публічного права ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.

5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.
{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 706 від 04.09.2013}

6. Відомості про відкриття валютного рахунка зберігаються в органах доходів і зборів, до яких вони подані, та використовуються під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених законом. Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту.
{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012№ 706 від 04.09.2013}

7. Міндоходів веде:

електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків;

облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому Мінфіном.
{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 від 04.09.2013}

 

 

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63