ПОСТАНОВА КМУ від 11 січня 2012 р. № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в ус

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. № 16
Київ
Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2012 р. № 16

ПОРЯДОК
зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента


1. Цей Порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - декларація) осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, та відомостей щодо відкриття такими особами валютного рахунка в установі банку-нерезидента (далі - валютний рахунок).

2. Декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.
Декларації, подані особами у разі призначення або обрання їх на посади, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування разом з іншими документами щодо проведення спеціальної перевірки стосовно таких осіб.

3. Відомості, зазначені у деклараціях осіб, перелічених у частині другій статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади або посади державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування першої чи другої категорії, надаються у разі надходження відповідного запиту в порядку, встановленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.
Відомості, зазначені у деклараціях інших осіб, надаються з дотриманням установлених законом вимог:
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам - у разі надходження відповідного запиту, оформленого згідно із законодавством;
{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}
комісії з проведення службового розслідування - у разі проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідні юридичні особи публічного права ведуть облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту, структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.

5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, повідомляють органам державної податкової служби про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Мінфіном.

6. Відомості про відкриття валютного рахунка зберігаються в органах державної податкової служби, до яких вони подані, та використовуються під час проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та в інших випадках, установлених законом. Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту.
{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

7. ДПС веде:
електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків;
облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому Мінфіном.

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63