У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про утворення Національного антикорупційного комітету

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про утворення Національного антикорупційного комітету

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 454/2010 (454/2010) від 26.03.2010 N 890/2011 (890/2011) від 01.09.2011 }

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України "Про основи національної безпеки України" (964-15), яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Національний антикорупційний комітет як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N890/2011 (890/201 ) від 01.09.2011 }
{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента N890/2011 (890/2011) від 01.09.2011 }

4. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 26 лютого 2010 року
N 275/2010

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63