КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Витяг

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
{Із змінами, внесеними на 23.02.2014 року}

 

            Стаття 18. Суб'єкт злочину
 
            1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 
            2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа. 
            3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. 
            4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.
{Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011} 

 

            Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки 
 
            1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. 
            2. У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин. 

 

            Стаття 189. Вимагання 
 
            1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), - 
            караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 
            2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
            3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи,  або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, - 
            карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна. 
            4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, - 
            карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

 

            Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 
 
            1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, - 
            карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
            2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - 
            карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 
            караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - 
            караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - 
            караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

 

            Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності 
 
            1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, - 
            караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, - 
            караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 
            3. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, - 
            караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 
               Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
{Стаття 206 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011} 

 

            Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці 
 
            Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, - 
            карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
{Стаття 232 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2252-IV (2252-15) від 16.12.2004, № 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011} 
 
            Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем 
 
            1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства - 
            караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
            2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем - 
            караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 
            3. Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, - 

            караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

 

Розділ XVII.
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ {Назва розділу XVII в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 7.04.2011}

 

            Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 
 
            1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 
            карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. 
            2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. 
{Частину третю статті 364 виключено на підставі Закону 746-VII (746-18) від 21.02.2014}
            Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. 
               Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 
               2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори  в  іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником  яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 
               3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
               4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають у завданні  матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
{Стаття 364 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI (270-17) від 15.04.2008, № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009 - зміни по Закону № 1508-VI втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 222-VII (222-18) від 18.04.2013, № 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 
 
            Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 
 
            1. Зловживання  повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 
            карається штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 
            2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
            карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
               Примітка. У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше  майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або одержують  без законних на те підстав.
{Кодекс доповнено статтею 364-1 згідно із Законом № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011, № 221-VII (221-18) від 18.04.2013, № 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 
 
            Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень 
 
            1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, - 
            карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - 
            караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 
            караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
{Стаття 365 із змінами, внесеними згідно із Законами 270-VI (270-17) від 15.04.2008, 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Законів 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011, 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 
 
               {Статтю 365-1 виключено на підставі  Закону 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 
 
            Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 
 
            1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, - 
            карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, - 
            карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати  певні  посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 
            караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
{Кодекс доповнено статтею 365-2 згідно із Законом № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011} 
 
            Стаття 366. Службове підроблення 
 
            1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - 
            караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією. 
            2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 
            караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.
{Стаття 366 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII (222-18) від 18.04.2013} 
 
            Стаття 367. Службова недбалість 
 
            1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою  своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - 
            карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
            карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
{Стаття 367 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011} 
 
               Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
 
            1. Прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 
            караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років. 
            2. Одержання  службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 
            карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією. 
            3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, - 
            карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією. 
            4. Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого  була  неправомірна  вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 
            карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням  права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк  до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 
            5. Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - 
            карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 
            Примітка. 1. Неправомірною  вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний  мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
               2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно зі статтею 6 Закону України "Про державну службу" (4050-17) віднесені до посад державної служби підгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 2-1 примітки до цієї  статті, керівники і заступники керівників органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. 
               2-1. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є: 
               1) особи, зазначені у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статті 2 Закону України  "Про державну службу" (4050-17), Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради національної безпеки і оборони України; 
               2) особи, посади яких згідно зі статтею 6 Закону України "Про державну службу" (4050-17) віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3 та II-1; 
               3) особи, посади яких згідно зі статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14) віднесені до першої та другої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
{Стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Законів 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011, 221-VII (221-18) від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законами 5288-VI (5288-17) від18.09.2012, 222-VII (222-18) від 18.04.2013 } 
 
               {Стаття 368-1 втратила чинність на підставі Закону 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010} 
 
            Стаття 368-2. Незаконне збагачення 
 
            1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у статті 368 цього Кодексу, (незаконне збагачення) - 
            карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк  до  двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, - 
            карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, - 
            карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 
               Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують  безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 368-2 згідно із Законом № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 
 
            Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 
 
            1. Пропозиція службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 
            караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, - 
            караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 
            карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 
            4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 
            карається штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 
            5. Особа, яка пропонувала або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру. 
{Примітку до статті 368-3 виключено на підставі Закону 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 
{Кодекс доповнено статтею 368-3 згідно із Законом 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011, 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 
 
            Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги 
 
            1. Пропозиція аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за  вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 
            караються штрафом від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, - 
            караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 
            карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
            4. Діяння,  передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 
            карається штрафом від дванадцяти тисяч до вісімнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 
            5. Особа, яка пропонувала або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.
{Кодекс доповнено статтею 368-4 згідно із Законом № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011, № 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 
 
            Стаття 369. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі 
 
            1. Пропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 
            карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років. 
            2. Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 
            карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 
            3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене повторно, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої. 
            4. Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, - 
            карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. 
            5. Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником, - 
            карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 
            6. Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.
{Стаття 369 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону N 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012; в редакції Закону № 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 
 
               {Стаття 369-1 втратила чинність на підставі Закону 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010}
 
            Стаття 369-2. Зловживання впливом 
 
            1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, - 
            караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років. 
            2. Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій  держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди - 
            карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
            3. Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 
               Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17).
{Кодекс доповнено статтею 369-2 згідно із Законом 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом 221-VII (221-18) від 18.04.2013}
 
            Стаття 370. Провокація підкупу 
 
            1. Провокація підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, - 
            карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
            2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Стаття 370 із змінами, внесеними згідно із Законами 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009, 2808-VI (2808-17) від 21.12.2010; в редакції Закону 3207-VI(3207-17) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом 221-VII (221-18) від 18.04.2013} 

 

---------------------------------------------

 

            Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 
 
            1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови - 
            карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
            2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, - 
            караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

 

            Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 
 
            1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства - 
             караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
            2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, - 
            караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 
            3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, - 
            караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 

 

{Статтю 423 виключено на підставі Закону 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 
 
{Статтю 424 виключено на підставі Закону 746-VII (746-18) від 21.02.2014} 

 

            Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби 
 
            1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, - 
            карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 
            2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
            карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
            3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - 
            караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 
            Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування. 
               2. У статтях 425-426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вонаполягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваниймінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{Стаття 425 із змінами, внесеними згідно із Законом № 746-VII (746-18) від 21.02.2014}

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63