БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ

Додаток 1

Форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за функціональною структурою видатків

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ: загальний (Форма 2014-1)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів)                                                  КВК (код відомчої класифікації)               

 

2.Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

2.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2014 рік:                                       (тис.грн.)

Код

Найменування видів надходжень

2012 рік (звіт)

2013  рік (затверджено )

2013 рік (затверджено з урах. змін)

2014  рік (проект)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

Загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

Разом
(15+16)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

14

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів:

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2015-2016 роки:                                                                                                                                                                                         

Код

Найменування видів надходжень

2015  рік (прогноз)

2016  рік (прогноз)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

3. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2014 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2012  і 2013 роки та прогноз на 2015-2016 роки                                                                                                                      тис.грн

                                                                                                                                                                         

КТКВіК

Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою  класифікацією

2012 рік
(звіт)

Крім того, виконано по звіту капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2013 рік (затверджено)

крім того, затверджено капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2013 рік (затверджено з урахуванням змін)

крім того, затверджено з урахуванням змін

капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р.

 

2014 рік
(проект)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2015 рік
(прогноз)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2016 рік
(прогноз)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

 

1

2

3

           4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 -2016 РОКИ: індивідуальний (Форма 2014-2)

 

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів)                                                КВК        

2.  _________________________________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__)

              (найменування видатків/надання кредитів за тимчасовою  класифікацією)                                                                КТКВіК          

3.Виклад запиту видатків/ надання кредитів за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.

3.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2014 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування (по кожній функції):        

                                                                                                                                                                                                                                                              (тис.грн.)

КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2012 рік (звіт)

2013 рік (затверджено)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(8+9)

‘1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продовження)

КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2012 рік (затверджено з врахуванням змін)

2013 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(13+14)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(18+19)

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2014-2015 роки за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування:                                                                                                                                                                                                                             тис.грн.

                   КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

Спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Структура видатків на оплату праці:                                                                                                                                                      тис.грн.

Найменування видатків

2012 рік (звіт)

2013 рік (затверджено)

2014 рік (проект)

2015 рік (прогноз)

2016 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обов’язкові виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші доплати і надбавки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Премії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Матеріальна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т.ч. (від ВСЬОГО) оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

5. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п

Категорії працівників

2012 рік (звіт)

2013 рік (план)

2014 рік

2015  рік

2016  рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього штатних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.

6.1  Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2014 році:

№ з/п

Назва програми

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2012 рік (звіт)

2013 рік (затверджено)

2013 рік (затверджено з урахуванням змін)

2014 рік (проект)

загальний фонд

 

 

 

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку з врахуванням коштів переданих у 2011 р. і використаних у 2012 р.

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

6.2  Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2014-2015 роках:

№ з/п

Назва програми

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2014 рік (прогноз)

2015 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аналіз управління зобов’язаннями у 2012 і 2013 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2014 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2014 рік.

7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2012 році:                                                                                                   (тис.грн)

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки

Кредиторська заборгованість на 01.01.2012

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013

 

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Зобов’язання по видатках (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Таблиця аналізу управління  кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2013-2014 роках:                                                                        (тис.грн)

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

2013 рік

2014 рік

Затверджено з урахуванням змін

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013

Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(3-5)

Прогнозний обсяг

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2014 (4-5-6)

Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2012-2013 роках:

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки

Дебіторська заборгованість на 01.01.2012

Дебіторська

заборгованість на 01.01.2013

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.2014

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

 

 

3

4

5

6

7

8

9

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК: додатковий (Форма 2014-3)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   КВК 

 

2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2014 рік за функціональною та економічною структурою

                                                                                                                                                                                                                                                         (тис.грн.)

 

Код

Найменування

2012 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

2013 рік (затверджено)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

2013 рік (затверджено з урахуванням змін)

капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р.

2014 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

прогнозний обсяг

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

необхідно додатково

+

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку, +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КТКВ

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТКВ

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

                                                                            

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2014 РІК: додатковий  (Форма 2014-4)

 1.___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                              КВК

2. Додатковий запит на витрати загального фонду на 2014 рік за функціональною та економічною структурою:

                                                                                                                                                                                             (тис.грн.)

Код

Найменування витрат за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та економічною класифікацією/класифікацією кредитування

2012 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт)

2013 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт)

2014 рік (затверджено з урахуванням змін)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку

2014 рік (необхідно додатково) +

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку, +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2014 рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ або програму, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КФКВ

.................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

Заст.начальник відділу бюджетної політики

прогнозування та аналізу доходів                                                                                                                    І.А.Мельник

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63