Н А К А З Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Літинської райдержадміністрації

 

                                 Н А К А З

                                                  

   04.11.2013 р.                           м.  Літин                                        № 12

 Про затвердження Порядку  доступу

до публічної інформації, розпорядником

якої є фінансове управління Літинської

райдержадміністрації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації",-

Н А К А З У Ю:

1.Затвердити  Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Літинської райдержадміністрації, що додається.

2.Даний наказ  подати на державну реєстрацію до Літинського  районного управління юстиції .

3.Цей наказ  набирає чинності після державної  реєстрації   та з дня офіційного  опублікування  у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного  наказу  залишаю за собою. 

   Начальник                                                                       О.В. Собур

                                                            

       

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ начальника фінансового

                                                                           управління Літинської

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                           від 04.11.2013 р. № 12

 

 

                                            ПОРЯДОК

доступу  до публічної інформації,  розпорядником  якої  є

фінансове управління Літинської райдержадміністрації

 

1.Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови КМУ від 25.05.2011 №583 Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2.Фінансове управління Літинської райдержадміністрації є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у його володінні відповідно до Закону.

1.3.У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації".

1.4.Доступ до публічної інформації фінансового управління Літинської райдержадміністрації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5.Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

 

2. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1.Запитувач має  право звернутись до фінансового управління Літинської райдержадміністрації із запитом на отримання  публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

        2.2.Відповідно до ст..19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника  інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

        2.3.Запит  на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  2.4.Запит на інформацію має містити:

2.5.          Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу  електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.

2.6.Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

2.7.Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.8.З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми на інформацію, яку можна отримати в управлінні(додаток ).

2.9.Запити на публічну інформацію, які надходять до фінансового управління, подаються на реєстрацію або за телефоном 2-15-78 , особисто запитувачем чи електронною поштою. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

2.10. Запит може бути поданий:

-на поштову адресу: 22300., пгт. Літин, вул. Леніна 7, фінансове управління Літинської  райдержадміністрації;

-телефаксом: 2-12-40;

-на електронну адресу: Litin- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.11.У запиті необхідно зазначити спосіб  отримання інформації.

2.12.Запити, оформлені неналежним чином(без зазначення прізвище, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст..19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"), не розглядаються.

2.13.Інформація на запит надається  безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад  10 сторінок, про це повідомляється  запитувачу  протягом 5 робочих  днів, із зазначенням  обсягу фактичних  витрат, пов'язаних із копіюванням, друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати .Надання інформації здійснюється протягом 3  робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

2.14.Залежно від     змісту    запиту,    він    подається  заступнику   начальника( відповідно до розподілу обов'язків) згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється .

2.15.Відповідь на запит на  інформацію надається  фінансовим управлінням не пізніше  п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.16 У разі якщо запит на інформацію стосується інформації , необхідної для захисту життя  чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ  та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

2.17.      Клопотання про  термінове опрацювання запиту  має бути обґрунтованим.

2.18.      У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  фінансове управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про  що повідомляє запитувача в  письмовій формі не пізніше  п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

3.1.          У разі , коли  фінансове управління , відповідно до  компетенції, визначеної  Положенням  про управління, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст..22 Закону України  "Про доступ до публічної інформації".

3.2   Якщо фінансовому управлінню відомо, хто володіє  або має  володіти запитуваною інформацією, про це   повідомляється  запитувача, а запит  переадресовується належному розпоряднику інформації  разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У   такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

3.3 . Інформація, що запитується, належить до категорії  інформації з обмеженим доступом.

3.4.          Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів

3.5.    Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме:

-якщо у запиті не зазначено  прізвище, ім’я по батькові, найменування запитувача (поштову адресу або електронну , номер засобу зв'язку;

-загальний опис інформації( назва,  реквізити);

-за умови подання  письмового запиту відсутні підпис та дата.

 

  1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
  2. Оскарження рішень, дій чи   бездіяльність розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 Начальник                                                                           О.В. Собур

 

                            ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 до проекту  наказу "Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління  Літинської райдержадміністрації"

1.Обгрунтування необхідності прийняття  наказу.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" для забезпечення дотримання Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником  якої є  фінансове управління.

 2.Мета і шляхи її досягнення

З метою дотримання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

 3.Правові аспекти

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

 4.Фінансово-економічне обґрунтування

Немає. 

5.Позиція заінтересованих органів

Немає.

6.Регіональний  аспект

Дотримання   публічної інформації  фінансового управління на території району. 

7.Громадське обговорення

Обговорення громадськістю питань  Порядку  доступу до публічної інформації, розпорядником  якої є  фінансове управління на стенді  в приміщенні  райдержадміністрації. 

8.Прогноз результатів

Затвердження Порядку  доступу до публічної інформації, розпорядником  якої є  фінансове управління дасть можливість дотримуватись Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником  якої є  фінансове управління. 

Начальник фінансового

управління                                                                                                               О.В. Собур

                                                                                                        Додаток

                                                                                              до Порядку доступу до публічної

                                                                                               інформації, розпорядником якої є

                                                                                              фінансове управління  Літинської

                                                                                               райдержадміністрації

 

                            ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

                                                                                 Начальнику фінансового управління

                                                                                 Літинської  райдержадміністрації

                                                                                  ________________________________

                                                                                 ________________________________

                                                                                  (ПІБ або назва юридичної особи,  

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                поштова (електронна) адреса, контактний телефон

           

        

 ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації " прошу надати мені:

 

____________________________________________________________________

(вид , назва, реквізити чи зміст документа до якого Ви  хотіли отримати доступ)

 

або

 

 Я б хотів отримати доступ до інформації про …..(загальний опис інформації)

 

 

 

Відповідь прошу надати:

Поштою(вказати  поштову адресу)

Факсом(вказати номер факсу)

Електронною поштою (вказати  Е-mail)

В усній формі (вказати номер телефону)

 

_____________                                                                 _____________

Дата                                                                                                        підпис

 

Запит подається до фінансово-господарського відділу фінуправління. Відповідь на запит  надається в терміни, встановлені ст..20 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 _______________________________________________________________

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63