Законодавство України про корупцію

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади запобігання і протидії корупції

ЗАКОН УКРАЇНИ Кодекс законів про працю України

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Витяг

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Витяг

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Витяг

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Питання Національного антикорупційного комітету

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про утворення Національного антикорупційного комітету

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 "

ПОСТАНОВА КМУ від 11 липня 2013 р. № 484 "Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики"

ПОСТАНОВА КМУ від 11 січня 2012 р. № 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в ус

ПОСТАНОВА КМУ від 20 жовтня 2011 р. № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції"

ПОСТАНОВА КМУ № 120-р від 5 березня 2014 р."Про призначення Чорновол Т.М. Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики"

ПОСТАНОВА КМУ №16 від 11 січня 2012 р. "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в уст

ПОСТАНОВА КМУ №1195 від 16 листопада 2011 р. "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям "

ПОСТАНОВА КМУ від 4 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

 РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ У справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону Укр

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон) набрав чинності 1 липня 2011 року за винятком статей 11 «Спеціальна перевірка щодо осіб, я

Наказ Головного управління державної служби № 214 від 04.08.2010 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63