Що це за явище – корупція?

28.10.2016

На тему корупції написано багато статей, проводяться багаточисельні конференції, симпозіуми та семінари, напрацьовуються методики боротьби з цим неприємним явищем. Всі борці з корупцією настільки сконцентрувалися на процесі, що іноді забувають про суть явища, з яким боряться.

Корупція – це не явище, яке існує саме по собі. Це  – одна з ознак неблагополуччя суспільства. Така ж ознака, як, наприклад, наркоманія, проституція, рекет, «кумівство». Рівень корупції в суспільстві – аналог температури у хворого. Чим вище рівень корупції в суспільстві – тим більш хворим є суспільство. Відповідно, боротися з корупцією – те ж саме, що боротися з температурою у хворої людини. Боротися потрібно не з проявами, а з причинами.

Не завжди вживання ліків, що знижують температуру, сприяє одужанню організма. Не завжди боротьба з корупцією сприяє одужанню суспільства. Щоб подолати ознаки  неблагополуччя, потрібно лікувати не учасників корупційного процесу (тих, хто дає або бере хабарі), а причини неблагополуччя в суспільстві.

Явище, причини якого не з’ясовані і не ліквідовані, легко відроджується. Тому, якщо боротися не з причиною корупції, а з фактом корупції, то при найменшому послабленні боротьби корупція природним шляхом повертається до початкового або більш високого рівня.

Корупція в Україні давно сприймається як органічна частина нашого життя. Було б неправильним вважати, що корупція — явище останніх років чи навіть десятиліть.

Корупція розглядається як складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави, загрожує демократії та правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інститутів, добробут, завдає шкоди суспільству, соціальному прогресу та національній безпеці.

Корупція стала універсальною проблемою, яка впливає на всі сфери суспільного життя, а найбільше вражає сферу взаємовідносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування, з якими найчастіше стикаються громадяни при реалізації своїх конституційних прав. Така ситуація підриває найчастіше ідеологію суспільства, так як громадяни починають сприймати корупцію як “спрощену форму” отримання адміністративних послуг.

Корупція в Україні сьогодні має особливості, які відрізняють її від корупції в розвинутих країнах світу. Українське суспільство в цілому характеризується низьким рівнем міжособистісної довіри. Дуже незначна кількість громадян подає офіційні скарги на корупційні дії до органів влади або правопорядку.

Законодавство закріплює за правоохоронцями достатній обсяг повноважень для ефективного викриття і розслідування правопорушень, пов’язаних з корупцією. З метою перевірки інформації про вчинення злочинів, пов’язаних з корупцією, та встановлення фактів вчинення цих злочинів, оперативні підрозділи правоохоронних рангів можуть проводити оперативно-розшукові заходи, які регулюються окремим законом.

Незалежність судової гілки влади – наріжного каменю демократії, що керується верховенством права, – в Україні не достатньо гарантується законом і не забезпечується на практиці. Суди не можуть ефективно функціонувати через недостатність фінансового та іншого забезпечення їх діяльності, механізми підзвітності на практиці належним чином не забезпечено.

Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, прийнятий Верховною Радою України (набрав чинності з  1 липня 2011 року), враховує досвід законодавчого регулювання зарубіжних країн та недоліки Закону України «Про боротьбу з корупцією». У Законі  передбачено обмеження, які мають попереджувальний характер і спрямовані на запобігання корупції. Протидія корупції включає широкий спектр заходів, спрямованих на зменшення її обсягів та обмеження впливу на соціальні процеси, усунення соціальних передумов корупції, причин і умов корупційних правопорушень.

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63