Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

20.05.2020

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім'ям» Державна   соціальна   допомога   малозабезпеченим  сім'ям (далі   -  соціальна  допомога)  призначається  і  виплачується  у
грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території  України,  мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Призначення  і  виплата  соціальної допомоги здійснюються структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення районних,  районних  у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих   органів   міських,  районних  у  містах  (у  разі  їх утворення)  рад  (далі  - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим  місцем проживання або місцем фактичного проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській  місцевості  заяви  з необхідними документами для призначення  соціальної  допомоги   приймають   виконавчі   органи сільських  і  селищних  рад  та здійснюють їх передачу відповідним органам  соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

 Для   призначення   соціальної   допомоги    уповноважений представник  сім'ї подає органу соціального захисту населення наступні документи:

- заяву;

- документ, що  посвідчує  особу  уповноваженого   представника сім'ї;

-  декларацію  про  доходи  та  майно  (заповнюється на підставі довідок   про   доходи  кожного  члена  сім’ї;  до  декларації  не включаються  державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону  України  “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;   нарахована   субсидія   за  спожиті  житлово-комунальні послуги;  сплачені  членами  сім’ї  аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців,  осіб  рядового  і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення,   безпосередню   участь   у   здійсненні   заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  Російської  Федерації у Донецькій та Луганській областях,  на  час здійснення зазначених);

- довідку про наявність та розмір земельної частки (паю);

- довідку  встановленої  форми  про безпосередню участь особи в антитерористичній  операції,  про безпосередню участь у здійсненні заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної  агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  областях. 

Соціальна допомога призначається з місяця звернення,  якщо протягом  місяця  подано  всі необхідні документи.  У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення   повідомляє   уповноваженого  представника  сім'ї,  які
документи повинні бути подані додатково.

     Орган  соціального  захисту  населення  видає  уповноваженому представнику  сім'ї повідомлення про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття.

Рішення  про  призначення  соціальної  допомоги  або  про відмову  в  її  наданні  приймається  органом  соціального захисту населення  протягом десяти календарних днів із дня подання заяви і надсилається  наступного  після  його прийняття дня уповноваженому представнику  малозабезпеченої  сім’ї. 

     У разі прийняття рішення про  відмову  в  наданні  соціальної допомоги  орган  соціального захисту населення письмово повідомляє про  це  уповноваженого  представника сім'ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення.

Соціальна допомога призначається на шість місяців.

 Виплата соціальної допомоги

Соціальна   допомога  виплачується  раз  на  місяць  за зареєстрованим  місцем проживання або місцем фактичного проживання уповноваженого  представника  сім'ї  державними  підприємствами  і об'єднаннями  зв'язку  або  перераховується  на  особовий  рахунок уповноваженого представника сім'ї в банку за його вибором.

    Важливо!  Затримка виплати  соціальної  допомоги  з вини органу,  що її призначає чи виплачує, не допускається.

У   разі   смерті   уповноваженого   представника   сім'ї невиплачена  за  його життя соціальна допомога може бути виплачена через державні підприємства і об'єднання зв'язку за заявою  однієї з повнолітніх дієздатних осіб, опікуна (піклувальника) дітей віком
до  18  років,  або  особи,  визнаної недієздатною в установленому порядку

     Соціальна допомога  виплачується  за  повний місяць,  в якому настала смерть уповноваженого представника  сім'ї,  незалежно  від дати  смерті  у  разі,  коли  звернення  надійшло не пізніше шести місяців з дня смерті.

Не отримана своєчасно з  вини  сім'ї  соціальна  допомога може  бути  отримана  в  наступному місяці,  але не пізніше місяця після закінчення строку, на який вона призначена.

     У разі коли уповноважений представник сім'ї з незалежних  від нього причин (відрядження,  хвороба, смерть близької людини тощо), які  підтверджуються  відповідними  документами,  не   отримав   у визначений   строк   соціальну  допомогу,  її  виплата  може  бути здійснена,  якщо звернення надійшло не пізніше трьох місяців після закінчення строку, на який вона призначена

Якщо Ви або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до «Літинського бюро правової допомоги» Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

тел.  097-183-0057, 068-074-5430

Також, щоб отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань: 

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103

- поставте запитання у месенджер Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid   та обговоріть її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД   https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

- скористайтеся правничою вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

 

 

 

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63