Управління праці та соціального захисту населення Літинської райдержадміністрації повідомляє

12.07.2018

Управління праці та соціального захисту населення Літинської райдержадміністрації доводить до відома про те, що  Верховною Радою України 22 травня 2018 року за № 2442-VІІІ  внесені зміни до  ст. 10 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. 

Таким чином, пункти 1 і 18  статті 10 вищезазначеного закону викладені в такій редакції, а саме:

« ст. 10 п.1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років- 35 календарних днів; від 15 до 20 років- 40 календарних днів; понад 20 календарних років-45 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше  двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні  при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються»;

«ст. 10 п. 18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше  двох діб в один кінець».

ІІ. Прикінцеві положення

 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

    забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63